Author - webmaster

Nyt redskab til screening for radikalisering

Ayse Göksy og Mikkel Hjelt, fra det Nationale Sekretariat for infohuse, har undervist medarbejdere fra Bakkegården i, hvordan vi kan screene de unge for radikalisering. Deres opgave er bl.a. at analysere og dele viden om lokale udfordringer og tendenser vedr. radikalisering.

Unge på værksted

Unge har indimellem mulighed for at få et værkstedsforløb med en af Bakkegårdens håndværkere. Det kan være som led i, at den unge selv ønsker at blive håndværker. Den unge får dermed nogle kompetencer, som giver den unge et forspring, når vedkommende starter sit uddannelsesforløb....

Det første hold er startet på Diplomuddannelsen

I denne uge er det første hold startet på diplomuddannelse i neuro-psykologi og neuro-pædagogik. Meningen er, at alle fastansatte på Bakkegården enten skal tage uddannelsen på diplomniveau eller som et fagspecifikt kursus.

De unge sætter pris på hyggelig og hjemlig atmosfære

De fleste af de nuværende unge på Skelbækgård, har ikke den store interesse i landbruget, men fortæller, at der er en hyggelig og hjemlig atmosfære på stedet, og hvor landbrugsaktiviteterne mindsker følelsen af at være i en institution.

Det er tid til prøver på Bakkegårdens interne skole

En ung dreng fra de sikrede afdelinger er i gang med at afslutte sin 9 klasse. Han fortæller, at det er lang tid siden, at han har været i skole, fordi han har været stukket af fra sine tidligere opholdssteder.

En aftale om at blive klogere sammen !!

I dag har Bakkegården indgået aftale med Absalon om at oprette et hold der skal modtage undervisning i neuro- pædagogik og psykologi på diplomniveau

Inspirationstur til Stevnsfortet

Vi har været på inspirationsbesøg på den sikrede institution Stevnsfortet. Vi hørte bl.a. om deres implementeringsproces af neuropædagogikken.

Politikken besøger Bakkegården

Bakkegården havde inviteret Politikken på besøg på baggrund af de avisartikler, der har været om Bakkegården. Forstander Peter Jørgensen fortæller i artiklen, at vi skal bruge tid på at bygge tilliden op igen. Til hinanden og til omverdenen.