Kompetence udvikling

Bakkegården er et specialiseret socialpædagogisk tilbud som arbejder med nogle af de mest udsatte unge i det danske samfund. Vi er over hundrede erfarne og engagerede medarbejdere, der arbejder sammen om at hjælpe de unge til at opnå en bedre fremtid.

En af vores vigtigste værdier er at møde de unge med respekt, uanset deres baggrund eller historie.

Vores arbejde tager udgangspunkt i den neuroaffektive udviklings-psykologi, som er det faglige fundament for vores menneskesyn og pædagogiske interventioner.

Med udgangspunkt i menneskets følelsesmæssige udvikling bruges den neuroaffektive analyse til at forstå, hvor vi bedst kan sætte ind pædagogisk for at ramme den enkelte unges nærmeste zone for videre udvikling.

Der er allerede 20 medarbejdere på Bakkegården som er uddannet i at arbejde med den neuroaffektive analysemodel, og som deltager i det igangværende forskningsprojekt.

Som en del af det pædagogiske udviklingsarbejde, deltager Bakkegården i et forskningsprojekt “LEG FOR ALVOR”, hvor de aktivitetsbaserede indsatser på Bakkegården evalueres.

På Bakkegården har vi i samarbejde med professionshøjskolen Absalon lavet et særligt tonet diplommodul
  • Diplommodulet er målrettet arbejdet med den neuroaffektive forståelse, der kan bringe endnu flere af vores medarbejdere helt på forkant med den seneste viden.
  • Rammen for arbejdet er neuropsykologien og neuropædagogikken.
  • Forløbet kan enten tages som et diplommodul med eksamen eller som et fagspecifikt kursus, hvor undervisningen er den samme, men hvor adgangs- og eksamenskrav er mindre.
I 2023 sender Bakkegården 25 medarbejdere afsted på diplomuddannelsen, som er kernen i kompetenceudviklings-indsaten en række år ud i fremtiden

Andre relevante sider