Intro forløb

På Bakkegården har vi en arbejdskultur, hvor vi har respekt for hinanden og hvor læring og udvikling er i fokus. Alle nye kollegaer deltager i et obligatorisk introforløb, som klæder dem bedst muligt på, til at indgå i arbejde på Bakkegårdens afdelinger.

Rutiner omkring det pædagogiske arbejde og sikkerhed bliver gennemgået af afdelingslederen eller en anden betroet medarbejder.

Nye kollegaer indgår ikke i normeringen på de første følvagter. Dette for at de har tid og overskud til at falde til på afdelingen i et roligt tempo.

Bakkegården afholder introkursus for nye kollegaer hver 12 uge, her bliver du bl.a. præsenteret for :

  • Bakkegårdens værdigrundlag
  • Bakkegårdens menneskesyn
  • Bakkegårdens historie
  • Bakkegårdens arbejde med den neuroaffektive udviklingspsykologi
  • De dele af magtanvendelsesbekendtgørelsen der er relevant for arbejdet på Bakkegården.

Derudover vil alle nye kollegaer skulle deltage i medicin og førstehjælpskursus, stifte bekendtskab med vores nye E-learning om magtanvendelse og deltage i et konflikthåndteringskursus.

Andre relevante sider