Øget fokus på medarbejdertrivsel reducerer sygefraværet