Samarbejde med pårørende

Under de unges ophold på Bakkegården arbejdes der sammen med deres familier og det prioriteres, at der er et godt og konstruktivt samarbejde med de unges forældre og med det øvrige relevante netværk

Pårørende til unge under 18 år

På Bakkegården vil vi inddrage og orientere jer så meget som muligt i arbejdet omkring den unges udvikling.

Der kan for nogle unge være opsat restriktioner af myndighederne, der gør, at den unge ikke må modtage besøg eller være i telefonisk kontakt med jer. I de tilfælde vil kontakten være via afdelingens personale.

Pårørende til unge over 18 år

Hvis den unge er over 18 år, er det den unge der bestemmer, hvor meget forældre skal inddrages.

Bakkegårdens udgangspunkt er at støtte de unge til at have et godt samspil med deres familie og netværk.

Besøg på Bakkegården

Pårørende, familie og venner må meget gerne komme på besøg på Bakkegården.

Da der for flere af Bakkegårdens unge kan være forskellige restriktioner og ønsker, skal besøg aftales med personalet på afdelingen.

Seneste nyt

15 jul

Mentorprogram

Vi har på Bakkegården skærpet vores fokus på at tage imod...
Se mere

Hurtige fakta

Det pædagogiske arbejde på Bakkegården har sit udgangspunkt i følgende 4 værdier:

  • Faglighed
  • Engagement
  • Respekt
  • Rummelighed

Alle anbringelser på Bakkegården sigter mod, at de unge klædes bedst muligt på til, at vende tilbage til samfundet med den fornødne tro på sig selv, og på at det er muligt at få et godt liv.

De unge betragtes som mennesker i udvikling, hvilket også er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde.

Under ophold på Bakkegården vil alle unge opleve en meget tæt personalekontakt. Bakkegården arbejder ud fra, at det er personalet der sætter normer og grænser i dagligdagen. Det betyder, at der skal være klare holdninger og fleksibilitet i sanktionen.

Bakkegården arbejder på at fastholde og udvikle en kultur, hvor vold ikke er en acceptabel udtryksform og hvor sprogbruget er tydeligt men respektfuldt. Der lægges stor vægt på, at se og anerkende alle unge som individuelle og unikke personer med særlige ressourcer og kompetencer. Mødet mellem de unge og medarbejdere foregår i respekt for, at alle mennesker er forskellige, og at vi kan nyde godt af forskelligheden.

Bakkegårdens pædagogiske praksis hviler i mindst muligt omfang på regler, men udgøres af rammer, som ikke bremser nye initiativer unødigt, og som giver mulighed for dialog og udvikling.

Bakkegården er nationalt kompetencecenter for unge sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.

Bakkegården yder sagsspecifik rådgivning samt vejledning for andre institutioner/myndigheder der arbejder med målgruppen.

  • Rådgivningen kan f.eks. være til andre sikrede institutioner, kommunale institutioner/myndigheder, sagsbehandlere, PPR mm.
  • Rådgivningen kan omhandle sagsgang for mentalt retardere unge under 18 år med kriminel adfærd, herunder lovgrundlag omkring frivillig anbringelser samt dom til anbringelse/uegnet til straf.
  • Der kan også ydes rådgivning og vejledning i anvendelsen af diverse pædagogiske metoder til håndtering af praksisudfordringer med målgruppens daglige trivsel.

Henvendelser modtages på tlf nr 59 96 59 00 eller på bakkegaarden@regionsjaelland.dk